TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Abraham Marcus’un çalışması 18. yüzyıl Halep’inden hareketle, modernleşmenin eşiğindeki bir Ortadoğu toplumunun dünyasını yeniden inşa etmeye girişiyor.
Werner, anlamsız saray entrikalarını bir yana bırakarak, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sorununa bir “sınıflaşma süreci” ve bu sürecin yarattığı “üretim biçimi” bağlamında yaklaşıyor.
Ergun Hiçyılmaz, Türk Kelebeği’nde Mehmet Cemil’in on yıl boyunca Guyan Adası’nda esir kaldığı yılları anlatıyor
Torosyan’ın amacı bizlere tarihimizin sadece Türk ve Müslümanlara ait olmadığını Osmanlı ordusunda Ermeniler’in de savaştığını göstermek olabilir mi? Hiç sanmam.
Jokai’nin kitabında Lale Devri ve ona son veren isyanın saray çevresi ile halkın gözünden anlatılması romanın başarı hanesine yazılmalı.
Hiç kuşku yok ki, o dönem tüm Anadolu’da yaşanan ilişkiler, Giresun’dakinin benzeriydi...
Haluk Hepkon, komplo teorilerinin Avrupa ile Osmanlı’da ortaya çıkış ve yayılmasını karşılaştırarak inceliyor. Yazara göre, önemsenmeyen komplo teorilerinin etkileri giderek artıyor
 9  ...
YABANCI YAZARLAR