TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Modern tarihçiliğin geniş ilgileri içinde, tıpkı imparatorluk gibi geniş bir algı ve yaklaşım gelgitleri işletiyor yazar. Bu onun metninin ritmini canlandırıyor.
Osmanlı’dan Bugüne Gözümüzden Kaçanlar, bilmediğimiz ya da bildiğimizi sanıp yanıldığımız her şeyin bir derlemesi. Fotoğraflar ve belgelerle Osmanlı dönemine yeni bir ışık tutuyor.
Abdülhamid’in Selanik’te sürgündeyken doktoru olan Âtıf Hüseyin Bey 12 defter doldurmuş. Bu günlükler padişahın o dönemki fiziksel ve ruhsal durumuna ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor.
Osmanlı’da Mizah, Türkçede ilk mizah dergilerinin, karikatürlerin, mizah öykülerinin örnekleri için çok önemli bir kaynak.
Radi Dikici’nin Theodosius’u bir imparatoru etiyle kanıyla gerçek bir insan olarak resmediyor.
Yorgos Theotokas, 1922 felaketiyle birlikte binlerce Rum gibi terk etmek zorunda kaldığı İstanbul’u, kendi çocukluk ve ilkgençlik yıllarını, Leonis’in anılarında yeniden canlandırır.
Yazar, önümüze bir kahve çekirdeği koyuyor. Onun üzerine düşünebileceğimiz ne varsa cömertçe sunuyor. Osmanlı’nın sosyalleşme alanları üzerine...
 9  ...
YABANCI YAZARLAR