TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Yazar, önümüze bir kahve çekirdeği koyuyor. Onun üzerine düşünebileceğimiz ne varsa cömertçe sunuyor. Osmanlı’nın sosyalleşme alanları üzerine...
Osmanlı’nın İstanbul’u, İstanbul’u “görme biçimi”nizi tamamen değiştiren bir kitap. Sizi yaşadığınız kentte bir turist gibi dolaşmaktan kurtarıyor.
Jön Türklerin Yükselişi’nin önemi, klasik Türk tarihçiliğinden ayrılmasını sağlayan tarihsel sosyolojik yaklaşımı. Naim Turfan’ın sorgulayıcı bakışı çalışmanın kıymetini artırıyor.
Cambazis, bir iç anlaşmazlık ve ona bağlı olarak beliren uyuşmazlık sonrası oluşan Kıbrıs meselesinin çözümlenmemesinin nedenlerini modern Rum siyasi kültür ve algısı olduğunu örneklerle ortaya koyuyor.
Bin yıllık bir zaman dilimini, Avrupa ve Asya gibi geniş bir coğrafyayı kapsayan “Ortaçağ” sadece Avrupa’nın nasıl oluştuğuna dair değil, çevresinin de nasıl kurulduğu hakkında bilgiler sunuyor.
Abraham Marcus’un çalışması 18. yüzyıl Halep’inden hareketle, modernleşmenin eşiğindeki bir Ortadoğu toplumunun dünyasını yeniden inşa etmeye girişiyor.
Werner, anlamsız saray entrikalarını bir yana bırakarak, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sorununa bir “sınıflaşma süreci” ve bu sürecin yarattığı “üretim biçimi” bağlamında yaklaşıyor.
 9  ...
YABANCI YAZARLAR