TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Yurtdışı tecrübesi yaşayan Türkiyeli bir asistanın hayat macerası ya da Osmanlı 17. yüzyılına dair bir tez... Hepsi ve daha fazlası bu kitapta.
Modern tarihçiliğin geniş ilgileri içinde, tıpkı imparatorluk gibi geniş bir algı ve yaklaşım gelgitleri işletiyor yazar. Bu onun metninin ritmini canlandırıyor.
Osmanlı’dan Bugüne Gözümüzden Kaçanlar, bilmediğimiz ya da bildiğimizi sanıp yanıldığımız her şeyin bir derlemesi. Fotoğraflar ve belgelerle Osmanlı dönemine yeni bir ışık tutuyor.
Abdülhamid’in Selanik’te sürgündeyken doktoru olan Âtıf Hüseyin Bey 12 defter doldurmuş. Bu günlükler padişahın o dönemki fiziksel ve ruhsal durumuna ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor.
Osmanlı’da Mizah, Türkçede ilk mizah dergilerinin, karikatürlerin, mizah öykülerinin örnekleri için çok önemli bir kaynak.
Radi Dikici’nin Theodosius’u bir imparatoru etiyle kanıyla gerçek bir insan olarak resmediyor.
Yorgos Theotokas, 1922 felaketiyle birlikte binlerce Rum gibi terk etmek zorunda kaldığı İstanbul’u, kendi çocukluk ve ilkgençlik yıllarını, Leonis’in anılarında yeniden canlandırır.
 8  ...
YABANCI YAZARLAR