TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Radi Dikici, Bizans İmparatorluğu Tarihi’ne yeni bölümler ekleyerek bizi yeniden tarihin en ihtişamlı dönemlerinden birine götürüyor.
Solnon, Osmanlı’ya bakışında nefret ve hayranlık arasında gidip gelen Avrupa’nın yazılı ve sözlü; dini ve seküler edebiyatta nasıl keskin bir Türk imgesi oluşturduğunu işlerken diğer taraftan da iki taraf arasındaki kültür alışverişini örneklendiriyor.
Dönme Kadınlar’ın aktardığı bilgiler kadınların o dönemki konumlarını, kimliğini ve mücadelelerini anlatmaktan ibaret değil. Kitap, Akdeniz havzasının 15. ve 16. yüzyıldaki fotoğrafını da çekiyor.
Bu sıradışı tarih kitabı, köyünden Türklerce alınıp Yeniçeri Ocağı’na kaydedilen bir Sırpın Osmanlı ordusu içindeyken öğrendiklerinin, yaşadıklarının birinci ağızdan anlattıklarıdır!
Sean McMeekin I. Dünya Savaşı’nda Rusya’nın Rolü adlı kitabında, Sovyet arşivlerine de dayanarak Rusya’nın savaşın çıkışındaki rolünü anlatıyor.
Yurtdışı tecrübesi yaşayan Türkiyeli bir asistanın hayat macerası ya da Osmanlı 17. yüzyılına dair bir tez... Hepsi ve daha fazlası bu kitapta.
Modern tarihçiliğin geniş ilgileri içinde, tıpkı imparatorluk gibi geniş bir algı ve yaklaşım gelgitleri işletiyor yazar. Bu onun metninin ritmini canlandırıyor.
 8  ...
YABANCI YAZARLAR