TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Bu sıradışı tarih kitabı, köyünden Türklerce alınıp Yeniçeri Ocağı’na kaydedilen bir Sırpın Osmanlı ordusu içindeyken öğrendiklerinin, yaşadıklarının birinci ağızdan anlattıklarıdır!
Sean McMeekin I. Dünya Savaşı’nda Rusya’nın Rolü adlı kitabında, Sovyet arşivlerine de dayanarak Rusya’nın savaşın çıkışındaki rolünü anlatıyor.
Yurtdışı tecrübesi yaşayan Türkiyeli bir asistanın hayat macerası ya da Osmanlı 17. yüzyılına dair bir tez... Hepsi ve daha fazlası bu kitapta.
Modern tarihçiliğin geniş ilgileri içinde, tıpkı imparatorluk gibi geniş bir algı ve yaklaşım gelgitleri işletiyor yazar. Bu onun metninin ritmini canlandırıyor.
Osmanlı’dan Bugüne Gözümüzden Kaçanlar, bilmediğimiz ya da bildiğimizi sanıp yanıldığımız her şeyin bir derlemesi. Fotoğraflar ve belgelerle Osmanlı dönemine yeni bir ışık tutuyor.
Abdülhamid’in Selanik’te sürgündeyken doktoru olan Âtıf Hüseyin Bey 12 defter doldurmuş. Bu günlükler padişahın o dönemki fiziksel ve ruhsal durumuna ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor.
Osmanlı’da Mizah, Türkçede ilk mizah dergilerinin, karikatürlerin, mizah öykülerinin örnekleri için çok önemli bir kaynak.
 7  ...
YABANCI YAZARLAR