TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Orhan Koloğlu’nun kitabı, Teşkilatı Mahsusa’yı merak edenlere zengin bilgiler sunuyor. Geçmişte neyi nasıl yaptığımızı, neleri neden yapamadığımızı öğrenmek isteyen tarih meraklılarına ufuk açıyor.
Afife Rezzemaza’nın hatıraları başta 1920’ler olmak üzere pek çok konuda yaygın kanaatleri sarsacak, en azından gözden geçirilmesini zaruri kılacak bilgiler ve izlenimler ortaya koyuyor.
Ortadoğu resmi tarihlerinin mahareti ve “tarih bildiğiniz gibi değil” savsözü bir kez daha doğrulanıp merakı kışkırtıyordu. Bu merakı Bartold’un Müslüman Kültürü başka bir pencereye yönlendiriyor.
Yalnızca feminist hareketin geçmişi ile ilgilenenler için değil, ana akım tarih yazımı pratiklerine nasıl meydan okunabileceğini merak edenler için de önemli bir başvuru kitabı.
Radi Dikici, Bizans İmparatorluğu Tarihi’ne yeni bölümler ekleyerek bizi yeniden tarihin en ihtişamlı dönemlerinden birine götürüyor.
Solnon, Osmanlı’ya bakışında nefret ve hayranlık arasında gidip gelen Avrupa’nın yazılı ve sözlü; dini ve seküler edebiyatta nasıl keskin bir Türk imgesi oluşturduğunu işlerken diğer taraftan da iki taraf arasındaki kültür alışverişini örneklendiriyor.
Dönme Kadınlar’ın aktardığı bilgiler kadınların o dönemki konumlarını, kimliğini ve mücadelelerini anlatmaktan ibaret değil. Kitap, Akdeniz havzasının 15. ve 16. yüzyıldaki fotoğrafını da çekiyor.
 6  ...
YABANCI YAZARLAR