TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

“Suikast kararı, Terakkiperver Partisi genel merkezince alınmıştır!...” Arkadaşları Laz İsmail ve Çopur Hilmi ile Atatürk’e İzmir’de suikasta girişen Sarı Efe Edip yargılandığı İstiklal Mahkemesi’ndeki ifadesinde bu cümleyi söylemişti. Uğur Mumcu bu kitabında adından da anlaşılır olduğu üzere Mustafa Kemal Atatürk’e yapılacak olan suikastı, bu suikastın suçlularını-suçsuzlarını, suikast zamanı olayların yörüngeden çıkmasını, suikastın nedenlerini ve aslında Atatürk’ün en yakın dostlarının en büyük düşmanları olduklarını öğretiyor bizlere.
Savaşların olduğu o bedbaht zamanda fiziken ve ruhen dik durmaya çalışan bir kadın anlatılıyor bizlere. Bir kadının anneliğini, sevgililiğini, askerliğini, cesaretini öğreniyoruz Halide romanında. Cepheden cepheye, mitingden mitinge koşarken oğulları Ali Ayetullah ve Hasan’ı pek görememiş, evlatlarının kokusunu doyasıya ciğerlerine çekememişti Halide.
Kitapta 1940'lı yıllarda nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan ve kapatıldıktan çok sonra bile İsrail'in bizden alıp uyguladığı Köy Enstitüleri projesi anlatılıyor. Aziz Sancarları yetiştiren hocaların mezun olduğu, Amerikalı eğitim uzmanlarının bile imrendiği o okullar anlatılıyor. Bugünün aksine işte o zaman dünya bizi gerçekten kıskanıyordu.
Bu videoda Ayşe Kulin'in Everest Yayınları'ndan çıkmış olan Veda adlı eseri Meliha Kallimci tarafından tanıtılmıştır.
Bu videoda Gürkan Hacır'ın Remzi Kitabevi'nden çıkmış olan Efe Başvekil Şükrü Saraçoğlu Romanı adlı eseri Meliha Kallimci tarafından tanıtılmıştır.
Bu videoda Cahit Kayra'nın Tarihçi Kitabevi'nden çıkan Savaş Türkiye Varlık Vergisi adlı eseri Meliha Kallimci tarafından tanıtılmaktadır.
Öğrencilerimin Orta Asya’yı hiçbir şey yetişmeyen bir çöl olduğunu zannettiklerini, coğrafyasını hiç bilmediklerini hatta kavimler göçünü bölgenin kuraklığından zannettiklerini fark ettiğim için kitabımda Türk coğrafyasını anlatacak, kafalarındaki yanlış bilgileri değiştirecek fotoğraflar koydum. Altay Dağları, Ch’i-lien Dağları, Doğu Türkistan Kanas, ve Turfan gibi.
 4  ...
YABANCI YAZARLAR