TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Yavuz Selim Karakışla’nın Eski Zamanlar Eski İnsanlar’ı tarihyazımı paradigması bağlamında taşıdığı önemin yanı sıra, içerdiği zengin birincil ve ikincil kaynaklar açısından da referans bir kitap.
Petrosyan, yeni Osmanlılar ile Jöntürk hareketi “siyasal, tarihsel ve ideolojik açıdan aynı toplumsal hedefe yönelmiş, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı tarihsel süreçler olarak değerlendirilmelidir” diyor.
Soner Yalçın Galat-ı Meşhur’da tarihten ve günümüzden herkesin doğru bildiği yanlışları sıralıyor.
Murat Bardakçı’nın hazırladığı ‘Naciyem, Ruhum, Efendim’de Enver Paşa’nın ruhtan ruha bürünmesine tanıklık ediyoruz...
‘İttihadcıların Rejim ve İktidar Mücadelesi’nde bahsi edilen kavga, fikir, insan değil bir rejim ve iktidar kavgasıdır. Baharsız. Kitaptan kalan daha çok bu oldu bende.
... 22 ...
YABANCI YAZARLAR