TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

‘İttihadcıların Rejim ve İktidar Mücadelesi’nde bahsi edilen kavga, fikir, insan değil bir rejim ve iktidar kavgasıdır. Baharsız. Kitaptan kalan daha çok bu oldu bende.
George C. Comninel’in kitabı sadece Fransız Devrimi üzerine bir tarihyazımı çalışması değil, sınıf savaşımları tarihini anlamlandırmak isteyen herkes için bir başlangıç kitabı ve rehber olma iddiasında.
Kafkas halklarının tarihlerini, dillerini, kültürlerini araştıran Nikolay Marr, Lazca gramer üzerine araştırmalar yapmak üzere 1910’da Osmanlı Devleti’nin Lazistan Eyaleti’ne yaptığı seyahatin izlenimleri ‘Lazistan’a Yolculuk’ kitabında...
Gerek ortaöğretim bilgileriyle gerek ise kulaktan dolma bilgilerle olsun “Arap İhaneti” cümlesini hep duymuşuzdur, ancak bu bilgiler tam olarak olayı canlı yaşamayan insanlar tarafından anlatıldığı için maalesef olayın gerçek yönlerini, gerçek yaşanmışlıkları anlamamız için yeterli değildir. Burada tanıtımını yapacağımız eser ise sekiz yıl Ortadoğu’da ajanlık yapmış, Türk Arap mücadelesinde fitili ateşleyen kişi tarafından kaleme alınmasından dolayı diğer bilgilerden ve eserlerden ayrılır. Bunu canlı yaşayan ve ne Türk ne de Arap olan birinden dinlemek bu konunun bütün yönlerini bize sermesi açısından çok yararlı olacaktır.
... 21 ...
YABANCI YAZARLAR