TÜRK YAZARLAR
Dr. Rıza Nur Dosyası / Turgut Özakman

Atatürk'e iftiraları ile ünlenen Rıza Nur'un, "Hayat ve Hatıratım" adlı eserinde yazanlara geçmeden önce kim olduğunu bilmek önemlidir. Rıza Nur, Milli Mücadele'ye destek vermiş bir doktordur. Ayrıca kendisi Lozan Heyeti içerisinde bulunmuş, Sinop Milletvekilliği de yapmıştır. Hayatı Atatürk'ün yanında geçen bu kişi, anılarını bu sıra değil de, Paris'e gittikten sonra yazmıştır. Kendisi, bizatihi Nevrastenik ( bir şizofreni türü ) olduğunu belirtmiş, Turgut Özakman ise Rıza Nur'un hastalığını "Psikopatik bir zemin üzerinde paranoit reaksiyon" olarak tanımlamıştır.

Nevrastenik Rıza Nur, Paris'e gittikten sonra yazdığı anılarının 1960 sonrası yayınlanmasını istemiştir. Bu anılarında cumhuriyet tarihinde Atatürk ve İnönü'ye karşı "kullanılabilecek" pek çok safsata yer almaktadır.

Peki Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım eserinde ne anlatmaktadır?

Rıza Nur, Lozan'da Venizelos'a çok sağlam bir cevap verdiğini ve Venizelos'un ağzını dahi açamadığını iletmektedir. Ancak ne Lozan kayıtlarında ne de yabancı arşivlerde böyle bir bilgi yer almamaktadır.

Sakarya Savaşı'nın planını TBMM'de konuşma yaparak açıkladığından bahsetmektedir. Ancak, meclis kayıtlarında böyle bir konuşma bulunmamaktadır.

Evlerinde kaldığı bir adam tarafından tecavüze uğramak üzere iken kaçan, Harbiye'de iken ondan alt sınıftaki bir askere aşık olan, teyzesinin kızına tecavüze yeltenen, Moskova'da Tevfik Rüştü ile kendisine hayat kadını tutan bir adamdır. Ayrıca kan görmekten zevk alan, esrar içen bir şahıstır.

Dini görüşü belirsiz, bazen Hristiyanlığı bazen Müslümanlığı öven, karısını döven, aşırı talep gören bir kimsedir. Hatta öyle ki, bir gün sünnet düğününe gidip, sünnet evinde kalınca, kadınlar odasına girmek için kapıyı dahi kırmışlar! Pes.

Abdülhamid'in, İttihatçıların, İnönü'nün, Selanikli Rahmi'nin, Doktor Nazım'ın, Talat ve Cemal Paşa'ların, Ermenilerin, karısının düşmanıdır. Kısacası, uçan kuş bile "onu kıskandığından" ona düşmandır.

2.Meşrutiyet'i ilan eden, Atatürk Komünistliği ilan edecekken onu engelleyen, saltanatı ve hilafeti kaldıran, laikliği kuran, Ankara'nın başkent olmasını sağlayan, şapka inkılabının ilhamcısı olan, İnönü'yü cumhurbaşkanı yapan, İzmir suikastine destek veren bir adamdır.

Halide Edip ve Fikriye Hanım için metres demesinin yanı sıra, karısının onu boşamak isteme sebebinin Atatürk ve İnönü olduğunu düşünen bir kimsedir.

Bu denli sapkın ruhlu Rıza Nur'un talebesi Hüseyin Nihal Atsız'dır. Rıza Nur'u pek över, manevi evladıdır. Nur'un mezarına sahip çıkarak "Türklük için yaşadı öldü" yazdırır. Falih Rıfkı Atay, Rıza Nur için "Biz Türkçüler için, o bir Türk düşmanı idi" derken, Atsız tersini düşünür. Atatürk'ün bu denli büyük düşmanı olan Rıza Nur'un manevi evladının, Atatürk'ü sevdiğini söylemek, resmen insanın kendisini kandırmasıdır. Atsız'ın, Fazıl'ın Büyük Doğu Dergisi'nde yazması gibi, ortak düşünce "Atatürk düşmanlığı" olunca, dinsizi ile siyasal islamcısı bile kol koladır.

Atatürk düşmanlarının ortak payeleri, şapka kanunu, laikliğin ilanı, saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması'dır. Lozan Heyeti'nde yer alan Rıza Nur'dur. Tüm inkılapları kendisinin yaptığını söyleyen Rıza Nur, II.Abdülhamit'ten ölesiye nefret eden de Rıza Nur'dur. Bu kitaba tamamen uyulduğunda, siyasal islamcıların düşman olması gereken Atatürk değil, Rıza Nur olmalıdır.

Ancak köylü kurnazlığı yapan bu tayfa, kitabın içinde Atatürk'ü karalayan kısımları alıp bunlara inanmış, inkılapları yaptığını söyleyen Rıza Nur'un dediklerine inanmamıştır.

Yazık ki ne yazık, bunca büyük inkılap yaptığı (!) halde kendisine inanılmayan nevrastenik Rıza Nur'a...

DİLARA ÇELİK

  
251 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
YABANCI YAZARLAR