TÜRK YAZARLAR

Anasayfa

Son zamanlarda dikkatimi çeken, vatan haini seviciliğidir. İktidarı sevmezsiniz, olabilir. Muhalif partileri sevmezsiniz, olabilir. Ülke yönetiminden memnun olmazsınız, olabilir. Bu ve daha pek çok sebep, iktidara muhalif olmanız için sebep olabilir. Ancak bu durum, gün geçtikçe vatan hainliğine sirayet ediyor.
Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir” Atatürk’ün dile getirmiş olduğu bu sözü, eminim ki mutlaka duymuşsunuzdur. Atatürk’ün, fikir babası Ziya Gökalp ile kesiştiği önemli konulardan biri de din meselesidir. Örneğin Atatürk, din hususunda şunları dile getirmiştir:
1876-1909 yıllarında tahtta oturan II.Abdülhamid, bu dönem de pek çok kelimeyi yasaklatmış, hatta öyle ki kitaplar yaktırmış, basım yerlerini kapattırmış, bu kelimeleri kullananları sürdürmüştür.Bu dönemde bir yazı yazma gayesinde olan insanlar, kırk ölçüp bir biçmiştir.
90'lı yılların başında öz kızına tecavüzden yargılanan baba, mahkeme salonunda hakime şöyle diyor; "Hakim Bey, bahçenize diktiğiniz ağacın ilk meyvesini başkasına verir misiniz?" 14 yaşındaki kızına tecavüzle yargılanan bir başka baba ise, mahkeme salonunda şunları söylüyor; "Benimle olmasaydı, zaten biriyle yaşayacaktı. Önce benimle deneyimledi. Ben yabancı değilim, babasıyım, ne var?"
Yıl 1925, TBMM'de Konya milletvekili Refik Koraltan'ın sesi yankılanıyor; "Esasen türbeler, tekkeler ve zaviyeler gibi evler....memleketin içide vasıtai idlal ve iğfal olmuşlardır. Birer fesat menbağı olmuş ve zaman zaman memleketin, milletin azami zararlarını icap edecek hainane ifsadata zemin teşkil etmiştir."
Atatürk'e iftiraları ile ünlenen Rıza Nur'un, "Hayat ve Hatıratım" adlı eserinde yazanlara geçmeden önce kim olduğunu bilmek önemlidir. Rıza Nur, Milli Mücadele'ye destek vermiş bir doktordur. Ayrıca kendisi Lozan Heyeti içerisinde bulunmuş, Sinop Milletvekilliği de yapmıştır. Hayatı Atatürk'ün yanında geçen bu kişi, anılarını bu sıra değil de, Paris'e gittikten sonra yazmıştır. Kendisi, bizatihi Nevrastenik ( bir şizofreni türü ) olduğunu belirtmiş, Turgut Özakman ise Rıza Nur'un hastalığını "Psikopatik bir zemin üzerinde paranoit reaksiyon" olarak tanımlamıştır.
"Biz kuvvetliyiz; çünkü akıl bizde" Milli Mücadele Dönemi, İsmet İnönü'nün işgalcileri kastederek, "Kim kuvvetli,onlar mı biz mi?"sorusuna Atatürk bu cevabı veriyor, cevap Milli Mücadele'nin seyrini değiştiriyordu. Bu dönem, güçlü işgalci devletlerle savaşmanın yanı sıra, Atatürk ve silah arkadaşları ülke içinde ayaklananlarla hatta ordu içinde ayrılıkçı politika güden Ali İhsan Sabis gibi komutanlarla da uğraşıyor, İnönü, bu komutanlarla ordunun bağlantısını keserek, orduyu prangalarından kurtarıyordu.
 1  ...
YABANCI YAZARLAR